Rolovacie mreže sú zariadením, ktoré spĺňa hneď niekoľko funkcií naraz. Dodávame ich vo viacerých verziách, a to podľa triedy odolnosti voči vlámaniu, priepustnosti vzduchu, použitého druhu pohonnej jednotky, ako aj podľa dostupných vzorov a farebných úprav.

Podobne, ako v prípade rolovacích brán, hlavná prednosť rolovacích mreži spočíva v ich konštrukčnom riešení, ktoré umožňuje využiť úžitkovú plochu objektu po oboch stranách mreží, vrátane stropu.


V našej ponuke nájdete hliníkové a oceľové mreže. Oceľové mreže sú ťažšie, ale majú o to odolnejšiu konštrukciu. Sú vhodné predovšetkým na zabezpečenie parkovacích alebo skladovacích priestorov. Hliníkové mreže majú ľahšiu konštrukciu a sú určené predovšetkým na zabezpečenie predajných miest v obchodných domoch, predajniach šperkov alebo reštaurácií.

Vzhľad a konštrukčné riešenie rolovacích mreží závisia predovšetkým od miesta, kde majú byť inštalované a od účelu, na ktorým majú slúžiť. Do priestorov, ktoré by mali byť nielen bezpečné, ale mali by aj zohľadňovať estetickú stránku, sú vhodnejšie mreže z oceľových tyčí, ktoré sú buď rovné alebo so sinusoidálnym zakrivením. Do moderných priestorov, ktoré si vyžadujú dostatočnú ventiláciu, sa vynikajúco hodia hliníkové mreže s otvormi v tvare obdĺžnikov. Mreže z oceľových alebo hliníkových perforovaných profilov slúžia aj ako vizuálna bariéra a prepúšťajú vzduch v objeme 28%. Hliníkové a oceľové mreže sú zhotovené z perforovaných profilov a vieme ich dodať z viac ako 200 farebných odtieňov podľa palety RAL.

oceľová typ: R2 SS
oceľová typ: R2 SC
oceľová typ: R2 SP
hliníková typ: R2 AP
hliníková typ: R2 AM
hliníková typ: R2 AMZ

Rolovacie mreže sú vybavené buď bezpečnostným zariadením, ktoré bráni zosuvu plášťa v prípade pretrhnutia pružín, alebo bezpečnostnou brzdou, ktorá je súčasťou pohonnej jednotky. Všetky ponúkané technologické riešenia môžu byť doplnené o ďalšie bezpečnostné prvky – výstražný svetelný signalizátor, ktorý je vhodný do veľkých priemyselných objektov, alebo fotobunka, vďaka ktorej sa mreža automaticky zdvihne, keď zistí prítomnosť prekážky. Na podobnom princípe pracujú aj zabezpečovacie systémy na vodiacich lištách, ktoré zastavia a zdvihnú mrežu, ak mreža narazí na určitú prekážku.

Mreže dodávame v dvoch triedach zabezpečenia voči vlámaniu: WK2 a WK3 (EN 1627:2011). Ako zabezpečenie pred vlámaním je použitý zásuvný zámok, ktorý je umiestnený v spodnej lište plášťa a ktorý znemožňuje otvorenie mreží zvonku. Vstup do objektov s osobitnou ochranou je zabezpečený použitím karty alebo číselného kódu, ktorý sa zadáva do numerickej klávesnice. Signál, ktorý ovláda zariadenie, sa dá zašifrovať pomocou 9 ciferného kódu. V prípade rolovacích mreží, je potrebné dbať na bezpečnosť aj počas ich vysúvania. Bezpečnostný prvok, ktorý rozpozná prítomnosť cudzích predmetov na mreži, automaticky zastaví mrežu a zabrániť tak navinutiu predmetov na valec mreže.
Automatické mreže poskytujú nielen pohodlie. Funkčné, moderné pohony zaručujú bezpečnú prevádzku a chránia mechanizmus mreže. Podľa určenia, veľkosti, hmotnosti a podmienok montáže môžu byť rolovacie mreže poháňané pomocou jedného z troch typov elektrických pohonov.

Galéria inšpirácií

Pozrite si niektoré realizované inštalácie rolovacích mreží.