Rolovacie priemyselné brány:

Rolovacie priemyselné brány by mali byť predovšetkým spoľahlivé, odolné a bezpečné. Náš sortiment zahŕňa celý rad jedinečných riešení, vďaka ktorým vieme bránu prispôsobiť podľa spôsobu inštalácie, podľa účelu použitia a podľa podmienok, v ktorých sa brána bude používať.

Hlavná prednosť rolovacích brán spočíva v ich konštrukčnom riešení. Plášť brány sa navíja na valec, ktorý je umiestnený nad stavebným otvorom, vďaka čomu priestor pod stropom haly ostáva voľný. Táto skutočnosť je dôležitá aj z hľadiska výšky daného priestoru.

V ponuke nami dodávanej značky KRISPOL nájdete oceľové i hliníkové brány. Zateplené brány sú obzvlášť vhodné do budov, kde je dôležité udržiavať stabilnú teplotu. Sú vyrobené z profilov, ktoré sú vyplnené polyuretánovou penou a po svojom obvode sú vybavené tesnením. Nezateplené brány sú vyrobené z tenkostenných oceľových alebo hliníkových profilov. Tieto brány sú finančne výhodnejšie a sú vhodné predovšetkým do interiérov priemyselných objektov alebo objektov, pri ktorých nie je dôležitá tepelná izolácie.

Priemyselné brány sa dajú použiť na rôzne účely. Vyrábame ich na mieru, podľa dodaných rozmerov a vieme ich vybaviť širokou škálou technologického vybavenia, podľa potrieb a podmienok danej prevádzky. Sú to napríklad okenné alebo ventilačné profily, a pri nezateplených bránach, perforované profily. Zaujímavá môže byť aj ponuka tzv. „brán s tetovaním”. Sú to brány, ktorých pancier má perforácie zhotovené podľa vlastného návrhu. Perforácia môže znázorňovať napríklad činnosť, ktorá sa vykonáva v danom objekte.

oceľová, zateplená R1 SD
oceľová, nezateplená R1 SS
hliniková, zateplená R1 AD
hliniková, nezateplená R1 AS

Rolovacie brány sú vybavené buď bezpečnostným zariadením, ktoré bráni zosuvu plášťa v prípade pretrhnutia pružín, alebo bezpečnostnou brzdou, ktorá je súčasťou pohonnej jednotky. Všetky ponúkané technologické riešenia môžu byť doplnené o ďalšie bezpečnostné prvky – výstražný svetelný signalizátor, ktorý je vhodný do veľkých priemyselných objektov, alebo fotobunka, vďaka ktorej sa brána automaticky zdvihne po zistení prítomnosti prekážky. Na podobnom princípe pracujú aj zabezpečovacie systémy na vodiacich lištách, ktoré zastavia a zdvihnú bránu, ak narazí na nejakú prekážku.

Brány vyrábame v dvoch kategóriach zabezpečenia voči vlámaniu: WK2 a WK3 (EN 1627:2011). Na zabezpečenie pred vlámaním slúži zásuvný zámok, ktorý je umiestnený v spodnej lište plášťa a ktorý znemožňuje otvorenie mreží alebo brány zvonku. Vstup do objektov s osobitnou ochranou je zabezpečený použitím karty alebo číselného kódu, ktorý sa zadáva do numerickej klávesnice. Signál, ktorý ovláda zariadenie, sa dá zašifrovať pomocou 9 ciferného kódu.
Automatické brány poskytujú nielen pohodlie. Funkčné, moderné pohony zaručujú bezpečnú prevádzku a chránia mechanizmus brány. Podľa určenia, veľkosti, hmotnosti a podmienok montáže môžu byť rolovacie brány poháňané pomocou jedného z troch typov elektrických pohonov.

Galéria inšpirácií

Pozrite si niektoré realizované inštalácie rolovacích priemyselných brán.