Podmienky

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Vaše osobné údaje sú na našich serveroch šifrované.
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je CROWN DOOR s.r.o. IČO: 52279260 so sídlom Pod hájom 10J, Ľubotice 080 06 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Pod hájom 10J, Ľubotice 080 06
email: obchod@crowndoor.sk

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme:
Žiadosti, cenové ponuky, servis a dopyty z webových formulárov:
Meno a priezvisko
Telefóne číslo
E-mail

Newsletter:
E-mail

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme (platí pre e-shop):
Meno a priezvisko
Adresa dodania
Telefónne číslo
E-mail

Fakturácia
a ekonomické náležitosti:
Obchodný názov
Fakturačná adresa
IČO
DIČ
IČ DPH

Newsletter:
Môžete sa prihlásiť k odoberaniu newslettera poskytnutím osobných údajov a tým vyjadríte súhlas s ich spracovaním na tieto marketingové účely (informácie o akciách, novinkách, výpredajoch, či súťažiach). Pre odhlásenie sa z odberu newslettera môžete požiadať kedykoľvek zaslaním emailu.

Prenos údajov do tretích krajín:
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Zabezpečenie osobných údajov:
Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu.

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.